Werkafspraken MCCEScreenshots

Description

Het MCCE streeft een goede samenwerking na tussen zorgaanbieders in de regio Eemland. Het betreft met name de samenwerking tussen de huisartsen en de medisch specialisten die voor het merendeel zijn verbonden aan het Meander MC, maar ook aan andere instellingen, o.a. voor GGZ en ouderenzorg. In deze app vindt u de Eemlandse Werkafspraken in hun meest recente vorm. Op termijn zullen deze worden uitgebreid of aangepast, op geleide van de wensen van de artsen uit de regio. Voor gebruikers met een inlogcode is tevens het Wie is Wie boek beschikbaar, met contactgegevens van alle artsen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Users review

from 3 reviews

"Good"

6.6