@Channel

Download @Channel @Channel icon

@Channel

by: Nister Co.,Ltd. | 0 0

Screenshots

Description

แอพพลิเคชั่นสำหรับเล่น Video Streaming, เล่น Video จาก Youtube, การแจ้งข่าวสารกิจกรรมของธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ มาพร้อมระบบหลังบ้านที่ใช้ง่าย เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการออนไลน์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น รองรับระบบปฏิบัติการ iOS, Android ที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน