Quan ly nhac choScreenshots

Description

Ứng dụng cho phép bạn thiết đặt nhạc chờ cho từng contact, nhóm contact
- Tự động liệt kê danh sách nhạc chờ trên máy
- Nghe thử, gán cho contact hoặc nhóm contact
- Chức năng tìm kiếm sắp xếp thuận tiện cho người dùng
Key word: choi24, nhac chuong, quan ly nhac cho

Users review

from 1 reviews

"Poor"

2