Rádio LUMEN

Download Rádio LUMEN Rádio LUMEN icon

Rádio LUMEN

by: Apptives | 9.2 75

9.2 Users
rating

Screenshots

Description

Rádio LUMEN je slovenské katolícke/kresťanské hudobno-slovné rádio s presahom do aktuálneho celospoločenského diania cirkvi, kultúry a spoločnosti. V jeho ponuke nájdete relácie o zmysle života a duchovných hodnotách Európy. I bohatý duchovný a liturgický program. S poslucháčmi tvoríme duchovné spoločenstvo. Hudba v Rádiu LUMEN: Hudobný výber "všedného dňa" čerpá z tvorby a interpretácie 60. - 90. rokov 20.st., no nechýba v ňom ani hudba súčasná. Stredný hudobný prúd tohto obdobia (vychádzajúci najmä z domáceho i zahraničného popu, folk-rocku i blues-gospelových koreňov) je pre strednú generáciu nielen známy, ale aj upokojujúci. Ponúka pocit bezpečia, pripomína osviežujúce momentky mladosti, nevyrušuje pri každodenných problémoch.

★★★★★★★★★★★★

Radio LUMEN is slovak catholic/christian music-spoken radio with actual whole-social church, culture and society overlaying news monitoring. It´s offer contains life-sense and European spiritual values programs. Rich spiritual and liturgical program so. We are in spiritual community with listeners. Music in Radio LUMEN: „Order day“ music radio playlist finds inspiration in 60 – 90th years music of 20th century with contemporary music bonus. Middle music stream in this era (growing up especialy from slovac and foreign pop, folk-rock and gospel-blues roats) is known to middle generation listeners and peacemaking so. Safety filling instantly offer, refreshing youth-age moments reminding, Non disrupting everyday problems resolving.

Tags: radio lumen lif , radio lumen sk , radio lumen

Users review

from 75 reviews

"Awesome"

9.2

Users activity

kim

by kim

Downloaded