รายงานกิจการ ทต. บางพลี 2554Screenshots

Description

"เมืองแห่งความสุข"
"โครงการเมืองในอนาคต"
- สนามกีฬามาตรฐาน
- อาคารเรียนทันสมัย
- ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางเดินเท้า และทางสัญจร ถนนสุขาภิบาล 6
- สะพานข้ามคลองสำโรง
เทศบาลตำบลบางพลี
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2337-3086

Tags: ทต.บางพลี , สะพานข้ามบางพลี , รายงานกิจการ , j&s safety บางพลี