ThaiFloodHelperScreenshots

Description

ThaiFloodHelper
แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อต้องการรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับน้ำท่วมและเพื่อต้องการให้ผู้ประชาชนสามารถขอและให้ความช่วยเหลือได้โดยรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
โดยฟังก์ชันของแอปพลิเคชันนี้ประกอบไปด้วย
1.รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญและสามารถโทรออกได้จากแอปพลิเคชัน
2.แจ้งร้องขอความช่วยเหลือจะทำการส่งข้อความไปยัง ศปภ.ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยแจ้งพื้นที่ที่ตนเองอยู่โดยอัตโนมัติ
3.แสดงแผนที่พื้นที่ประสบภัย
4.บริจาคผ่าน SMS
5.ข่าวสารรับสมัครอาสาสมัคร
6.ข่าวสารจาก @thaiflood
7.แสดงแผนที่น้ำท่วมกรมทางหลวง

ทีมพัฒนา
ผศ. ดร. กานดา (รุณนะพงศา) สายแก้ว
น.ส.พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์

ออกแบบไอคอน
ภัทรจุฬ จันทรมนตรี

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiflood.com

Tags: thaifloodhelper , ifloodhelper , แผนที่ น้ำท่วม , thaifloodhelper โหลด , ภัทรจุฬ จันทรมนตรี , แผนที่พื้นที่น้ำท่วม , แผนที่ทางหลวง , นำ้ท่วม , นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์

Users review

from 11 reviews

"Awesome"

9