FREE DOWNLOAD

Tin tức Việt

  • SEARCH TYPE
  Tin tức Việt icon

  Tin tức Việt

  by: HauLS 5 9.2

  9.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Tin tức Việt là phần mềm đọc tin tức online, hệ thống quét tin tức hàng phút từ gần 80 nguồn tin khác nhau.
  - Đơn giản, nhanh, gọn nhẹ, dễ dùng
  - Nội dung đc lấy từ các nguồn tin tức chính thống (80 trang tin điện tử tại việt nam)
  - Lượng tin cập nhật khoảng 1k tin/1 ngày, phần mềm sẽ sắp xếp hiển thị nhưng tin HOT cho người dùng

  Users review

  from 5 reviews

  "Awesome"

  9.2