Tin tức ViệtScreenshots

Description

Tin tức Việt là phần mềm đọc tin tức online, hệ thống quét tin tức hàng phút từ gần 80 nguồn tin khác nhau.
- Đơn giản, nhanh, gọn nhẹ, dễ dùng
- Nội dung đc lấy từ các nguồn tin tức chính thống (80 trang tin điện tử tại việt nam)
- Lượng tin cập nhật khoảng 1k tin/1 ngày, phần mềm sẽ sắp xếp hiển thị nhưng tin HOT cho người dùng

Users review

from 5 reviews

"Awesome"

9.2