Grazia Thailand

Grazia Thailand

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
Grazia คือคัมภีร์แฟชั่นและเป็นสุดยอดนิตยสารผู้หญิงในประเทศอิตาลี โดยใช้ชื่อ "Grazia" ซึ่งบ่งบอกถึงสตรีที่มาพร้อมกับความงดงามและมีความหมายตรงกับภาษาอิตาลีว่าควาสง่างาม นอกจากจะกล้าตัดสินใจและแสดงออกในสิ่งที่เป็นแล้ว เธอยังแสดงออกถึงความเป็นสาวมั่นที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตและการเป็นผู้หญิงอีกด้วย

Tag:Grazia, Grazia Thailand, woman magazine, women magazine, fashion, high-end fashion, women's lifestyle

Tags: grazia thailand.

Recently changed in this version

- แก้ไขปัญหาไม่อ่านข้อมูลหนังสือที่ยังดาวโหลดไม่เสร็จ
- แก้ไขการซูมเข้าออกและเปลี่ยนหน้าให้ดีขึ้น
- ป้องกันการพักหน้าจอระหว่างอ่านหนังสือ
- แก้ไขบัคที่รีพอต
- add feature push notification
- แก้ไขการโหลด shelf ให้เร็วขึ้น และเพิ่มโปรเกสบาร์บอก


Comments and ratings for Grazia Thailand

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!