@Kitchen

@Kitchen

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
@Kitchen นิตยสารรายเดือนผู้ช่วยจุดประกายในการออกแบบและตกแต่งห้องครัวมากว่า 5 ปี นำเสนอไลฟ์สไตล์ของคนรักครัวในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่มุมของการออกแบบตกแต่งครัว พร้อมมุมมองจากสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญ ในแง่มุมของการก่อสร้าง งานระบบ และเทคโนโลยี พร้อมสารพันเรื่องควรรู้ทั้งก่อน-ระหว่าง -หลังการก่อสร้าง ในแง่ของไอเดียเก๋ๆ เพื่อสร้างสรรค์ครัวสวยโดนใจ ตั้งแต่การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และของใช้อื่นๆ เข้าครัว พร้อมอัพเดตเทรนด์ของใช้ของตกแต่งจากทุกมุมโลก รวมทั้งมุมของคนรักการทำอาหาร ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารและเมนูแปลกใหม่ใน @Kitchen ทุกฉบับ

Comments and ratings for @Kitchen

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!