Macedonian Hip Hop News

Macedonian Hip Hop News

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Macedonian Hip Hop News for Android screenshot
View bigger - Macedonian Hip Hop News for Android screenshot
View bigger - Macedonian Hip Hop News for Android screenshot
View bigger - Macedonian Hip Hop News for Android screenshot
Macedonian Hip Hop News (Македонски Хип Хоп Вести) е апликација овозможена од највлијателниот македонски хип хоп портал hiphop.mk кој ја презентира секоја сфера од хип хоп културата вклучувајки промоција на артисти, настани, песни, видеа, интервјуа, графити итн.

Macedonian Hip Hop News is an application powered by most influential Macedonian hip hop portal hiphop.mk which presents every sphere of hip hop culture,including the promotion of artists, events, songs, videos, interviews, graffiti etc.

Recently changed in this version

- Поправки на листањето на артиклите
- Нов стил на приказот на артиклот
- Поправена иконата ако позадината ви е црна
- Сега достапна и на Андроид 2.2

- Article listing fixes
- New Article View style
- Icon on black wallpaper fix
- Now Available for Android 2.2


Comments and ratings for Macedonian Hip Hop News

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!