Money&Wealth

Money&Wealth

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
Personal Finance Magazine

Tag:Money&Wealth , Money and Wealth , MW, mw , M&W, m&w

Tags: money and wealth magazine thailand, money&wealth, personal finance magazine money&wealth magazine thailand, app money&wealth, money wealth thailand magazine.

Recently changed in this version

- แก้ไขปัญหาไม่อ่านข้อมูลหนังสือที่ยังดาวโหลดไม่เสร็จ
- แก้ไขการซูมเข้าออกและเปลี่ยนหน้าให้ดีขึ้น
- ป้องกันการพักหน้าจอระหว่างอ่านหนังสือ
- แก้ไขบัคที่รีพอต
- add feature push notification
- แก้ไขการโหลด shelf ให้เร็วขึ้น และเพิ่มโปรเกสบาร์บอก


Comments and ratings for Money&Wealth

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!