BAREFOOTer

Screenshots

Description

"เพราะโลกและกลุ่มผู้มีกำลังซื้อต่างตื่นตัวและมีความต้องการในแนวทางการปรับตัวใช้ชีวิตให้ทันยุค ทันเทรนด์และเลือกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง BAREFOOT นำเสนอคอนเทนต์สำหรับผู้อ่านกลุ่ม new jobber ที่มีแนวคิดและวิถีชีวิตเป็นคนร่วมสมัย มีกำลังซื้อ ใช้จ่ายเก่ง มีรสนิยมมากกว่าบุคคลทั่วไป รักการท่องเที่ยว เข้าใจชีวิต มุ่งเน้นการสร้างความสุขในทุกๆ วันตลอดปีและต้องการแรงบันดาลใจเป็นทางเลือกใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
BAREFOOT นำเสนอคอนเทนต์สำหรับผู้อ่านที่รักการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ ชอบทำตามใจตัวเอง รักอิสระอยากออกไปดูโลกกว้างหาประสบการณ์ ชอบค้นหาความหมายของชีวิตและมอบรางวัลให้กับตัวเอง เพื่อนและครอบครัวด้วยจุดหมายปลายทางในแต่ละครั้ง กับโปรแกรมการท่องเที่ยวยอดนิยมและเติมเต็มกว่าด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวไม่ซ้ำใคร"

Tags: กลุ่ม new jobber คือ