Macedonian Hip Hop News

Download Macedonian Hip Hop News Macedonian Hip Hop News icon

Macedonian Hip Hop News

by: Marjan Kolev | 2 8

2 Users
rating

Screenshots

Description

Macedonian Hip Hop News (Македонски Хип Хоп Вести) е апликација овозможена од највлијателниот македонски хип хоп портал hiphop.mk кој ја презентира секоја сфера од хип хоп културата вклучувајки промоција на артисти, настани, песни, видеа, интервјуа, графити итн.

Macedonian Hip Hop News is an application powered by most influential Macedonian hip hop portal hiphop.mk which presents every sphere of hip hop culture,including the promotion of artists, events, songs, videos, interviews, graffiti etc.

Users review

from 8 reviews

"Poor"

2