Tidningen Chef

Download Tidningen Chef Tidningen Chef icon

Tidningen Chef

by: Paperton | 6 2

6 Users
rating

Screenshots

Description

Tidningen Chef leder utvecklingen för svenska chefer. Chef ger impulser till den egnapersonliga ledarutvecklingen och ger verktyg för dem som vill påverka andra att tänka i nya banor. Vi är till för dem som finner lust i att leda och att utveckla sig själv och andra.

Users review

from 2 reviews

"Good"

6