Tin Chúa Cứu Thế

Download Tin Chúa Cứu Thế Tin Chúa Cứu Thế icon

Tin Chúa Cứu Thế

by: VRNs

FREE DOWNLOAD 9 2

9 Users
rating

Screenshots

Description

Đây vẫn là bản tin Công giáo và Xã hội Việt Nam do VRNs thực hiện. Tuy nhiên với version này, quý vị sẽ xem được với 3G, mà không cần vượt tường lửa.
Cầu nguyện, chúc lanh cho Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, và đóng góp nội dung cho bản tin công cộng này. Mọi thắc mắc, liên lạc, xin gởi về: chuacuuthemedia@gmail.com

Users review

from 2 reviews

"Awesome"

9

Users activity

Thuan

by Thuan

Downloaded