Tin tức Việt

Tin tức Việt

FREE

(5 stars)

(5)


Download for Android

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Tin tức Việt for Android screenshot
View bigger - Tin tức Việt for Android screenshot
View bigger - Tin tức Việt for Android screenshot
View bigger - Tin tức Việt for Android screenshot
Tin tức Việt là phần mềm đọc tin tức online, hệ thống quét tin tức hàng phút từ gần 80 nguồn tin khác nhau.
- Đơn giản, nhanh, gọn nhẹ, dễ dùng
- Nội dung đc lấy từ các nguồn tin tức chính thống (80 trang tin điện tử tại việt nam)
- Lượng tin cập nhật khoảng 1k tin/1 ngày, phần mềm sẽ sắp xếp hiển thị nhưng tin HOT cho người dùng

Recently changed in this version

- 12/04:
+ Update việc close hoàn toàn
+ Update hiển thị progressbar khi đang load
+ Xử lý xóa cache ảnh khi ko dùng

- 13/04
+ Màn hình khởi động app

- 14/4
+ Chỉnh dàn đều ảnh ở màn hình chi tiết tin
+ Thêm chức năng Zoom (In + Out)

- 17/4
+ Thêm chức năng cấu hình app: Chặn xoay màn hình, ko load ảnh, màu nền, font chữ, cỡ chữ, số bản ghi mỗi lần load về

- 22/5
+ Cập nhật server lấy tin mới: Ổn định 24/7
+ Lọc tin tức hiển thị tránh trùng lặp nhau


Comments and ratings for Tin tức Việt

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!

More comments