BT keyboard NorwegianScreenshots

Description

Norwegian layout for external bluetooth keyboard.

Does NOT need root but you have to enable it by allow use in settings and then enable it by long press in a text field.

Norsk layout för externa blåtandstangentbord.

Klarar sig utan root-rättigheter men man måste tillåta tangentbordet i inställningar och sedan välja det som inmatningsmetod genom ett långt tryck i en inmatningsruta.

Programmet kräver att man redan kan parkoppla och ansluta tangentbordet.

Typexempel på när det hjälper är när man trycker på knappen med å men får ] istället.

Testat och fungerar bra med Apple wireless bluetooth keyboard och Microsoft Bluetooth Mobile keyboard 6000 och en Samsung Galaxy Tab. Baserat på http://code.google.com/p/extkeyboardremapper/.

Stöd utvecklingen genom att köpa BT Keyboard Gratitude (com.mozoft.btkeyboardgratitude)

Tags: tangentbord

Users review

from 24 reviews

"Great"

7.8