Dej TipScreenshots

Description

ej Tip představuje jednoduchý a pohotový nástroj pro hlášení závad ve vaší obci, například výmolu v silnici či nefunkčního pouličního osvětlení. Jednoduše závadu vyfotografujete, přiřadíte ji ke kategorii, připojíte případný komentář a hlášení odešlete. Pamatujte, že čím lépe závadu popíšete, tím snadněji může obec reagovat. Hlášení obsahuje určení místa závady díky GPS ve vašem zařízení a není tedy třeba v komentáři místo uvádět. Pokud nelze polohu pomocí GPS určit dostatečně přesně, nabídne se uživateli mapa, ve které může polohu upřesnit.
Svůj tip přiřadíte k jedné z následujících kategorií:

Odpadky, černá skládka
Dopravní značení
Veřejná zeleň
Pískoviště, hřiště, sportoviště
Chodník
Lavičky, zábradlí
Autovrak
Silnice, cyklostezky
Kanalizace
Veřejné osvětlení
Zastávky MHD
Jiné

Váš tip je anonymní, a proto Vám nemůže být zaslána zpráva o vyřešení nahlášené situace. Dej Tip odesílá z Vašeho mobilního zařízení na server následující informace: fotografie s GPS souřadnicemi, komentář, operační systém a typ mobilního zařízení. Nejsou tedy odesílány žádné osobní údaje ani údaje o telefonním čísle.
Váš tip se odesílá na server společnosti Intergraph a následně je předán příslušné obci. Intergraph není zodpovědný za způsob, jakým obec zareaguje na Váš tip, a zříká se jakékoliv zodpovědnosti za obrazový a textový obsah odeslaných hlášení.
V závažných případech a u mimořádných událostí vyžadujících okamžitý zásah provozovatel doporučuje, aby občané kontaktovali obec či dodavatele veřejné služby jiným způsobem.
Dej Tip je ochranná známka registrovaná společností Intergraph CS s.r.o.
Uživatel se zavazuje užívat aplikaci výhradně ke hlášení závad v obci.
Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by narušoval práva poskytovatele a dalších osob.
Uživatel je oprávněn prostřednictvím aplikace pořizovat fotografie závad na obecním majetku, vkládat komentáře a odesílat je v rozsahu, jakým to aplikace umožňuje.
Uživatel není oprávněn do aplikace jakkoliv zasahovat.

Users review

from 54 reviews

"Good"

5.4