Den pin Viet | Đèn pinScreenshots

Description

Ứng dụng thuần Việt - Đèn pin Việt (Ứng dụng Việt | ung dung viet) giúp bật, tắt và chớp đèn flash như là đèn pin cho điện thoại và máy tính bảng.
- Ứng dụng nhẹ - chiếm dung lượng máy ít và hoàn toàn miển phí và không yêu cầu bất cứ 'Quyền' - Permissions vô lý nào từ người dùng

XEM THÊM CÁC ỨNG DỤNG THUẦN VIỆT TẠI: http://ungdungviet.net/

Chương trình hỗ trợ bật đèn pin, chớp đèn pin nhanh, chớp đèn pin chậm, chớp đèn pin bình thường ....

Hy vọng với những 'seri' phần mềm android Việt của mình sẽ phần nào đáp ứng nhu cầu sử dụng ứng dụng Thuần Việt và chất lượng của Việt Nam mình ^_^

Users review

from 542 reviews

"Great"

8.6