Khoa Ung Dung Rieng TuScreenshots

Description

Bảo vệ các ứng dụng riêng tư của bạn : SMS, Địa chỉ, Gmail, Facebook, Thư viện ảnh, Video, Cài đặt, Điện thoại... bất cứ ứng dụng nào mà bạn muốn.
- Không bao giờ phải lo lắng khi cho bạn mượn xem máy điện thoại
- Không bao giờ lo lắng về thông tin riêng tư bị người khác đọc được.
- Không bao giờ phải lo lắng lỡ tay thay đổi cài đặt, mua trò chơi...
Bảo về bất cứ ứng dụng nào bằng mật khẩu hoặc hình vẽ 9 điểm.
Khóa/Bỏ khóa 1 thao tác nhanh gọn
Khóa điện thoại đi/đến
Khóa cài đặt hệ thống
Khóa nhanh trên thanh trạng thái
Cho phép vào lại app nhanh và không cần mở khóa
Ẩn ứng dụng
và rất nhiều các tính năng khác. Mời bạn tải và dùng ứng dụng tuyệt vời.

Users review

from 223 reviews

"Great"

8.8