MåleravlesningScreenshots

Description

NB!! Støtter ikke Android 4 enda. Det jobbes med saken.

Android applikasjon hvor du sender inn måleravlesning via SMS.

Bli varslet på SMS hver gang du skal lese av strømmen, men send inn målerstand oftere for mer korrekt strømregning!

Det er 26 strømleverandører tilgjengelig:

BKK
EB
Eidsiva
Gudbrandsdal Energi
Hadeland Energi
Hafslund
Haugaland Kraft
Hurum Energi
Høland og Setskog Elverk SA
Hålogaland Kraft
Istad Nett
Lofotkraft
Midt-Telemark Energi
Neas
NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk)
Orkdal Energi
Ringeriks-Kraft
Rissa Kraftlag
Selbu Energiverk (Kun for kunder som ikke har bokstav i målernummeret)
Skagerak Energi
Stange Energi
Svorka
Tafjord
Tromskraft
Tydal Komm. Energiverk (TKE)
VOKKS

Velg leverandør, registrer ditt kundenummer og målernummer og du er klar til å sende inn målerstanden.

Finner du noen feil så gi meg beskjed på mail så skal jeg se på det.

Strømleverandørene har ingenting med denne applikasjonen å gjøre. Det er kun hentet ut tilgjengelig data hos hver enkelt strømleverandør som bruks.

Tags: vokks måleravlesning , målerstand , hurum kraft strøm lesing , måleravlesning nte , hurum energiverk as , rissa kraftlag , vokks , måleravlesning , skagerakenergi

Users review

from 7 reviews

"Good"

5.8