Cartesia ProSmart

Cartesia ProSmart

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
Cartesia ProSmart är ett verktyg för kvalitetssäkring av mobila enheter och dess utövande. ProSmart är en del av ett större system där bland annat ProSmart webb utgör kompletterande webbklient.
ProSmart medger mobila användare att registrera och kommunicera position och aktivitet löpande under arbete. Data behandlas och skickas till molntjänst som sedan kan visualiseras och analyseras via webbklienten. Där kan
en transport- eller arbetsledare via kartor och formulär skapa underlag för fakturaunderlag, redovisa utförda arbeten, se enheter i realtid och mycket annat.

Cartesia ProSmart fungerar endast om användaren har en licens/ett konto från Cartesia.

Cartesia Prosmart är en produktserie som utvecklas av Cartesia - Ledande inom verksamhetsnära Geografisk IT

Recently changed in this version

Filtrering av ärenden påverkar vilka ärenden som visas i kartan.
Avslutade ärende försvinner från kartan.
Vid visa ärende i karta visas endast valt ärende.
Fixat bugg vid ta ärende från karta.
Bugg fix


Comments and ratings for Cartesia ProSmart

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!