Proveri BrojScreenshots

Description

Доколку постојат грешки, Ве молам за детален опис со цел брзо отстранување.

Со оваа апликација може да проверите на кој мобилен оператор од Македонија припаѓа даден број. Броевите се проверуваат во базата на АЕК(Агенција за Eлектронски Kомуникации) - www.komuniciraj.mk. Ова значи дека веродостојноста на апликацијата се базира на веродостојноста на податоците во АЕК и дека може да постои доцнење - некој број да е префрлен, а тоа апликацијата да не го прикажува, се додека податоците во АЕК не бидат ажурирани.

Доколку имате неограничени минути кон даден оператор, проверете кон кои броеви можете да зборувате бесплатно.

Карактеристики:
- работи само со македонски мобилни телефонски броеви
- овозможено е рачно внесување на број
- овозможено е внесување на број од именик
- апликацијата проверува и прикажува на кој мобилен оператор припаѓа бројот
- по проверката, резултатот се зачувува локално зa понатамошна офлајн употреба
- преглед на проверените броеви
- сортирање на проверените броеви според оператор

English is not supported! This application is in Macedonian and is intended for the Macedonian market only!
This application serves for checking the mobile provider of a given Macedonian mobile number. The numbers are checked in the AEC's database (www.komuniciraj.mk).

Tags: провери број , proveri broevi za , proveri broj , како да провериш број , провери на кој оператор припаѓа бројот

Users review

from 78 reviews

"Great"

7