Skebo Teknisk förvaltning

Screenshots

Description

Verktyg för en kostnadseffektiv skötsel av fastighetsbeståndet.
Appen hanterar arbetsorder, besiktningar, mätaravläsningar, rondering och kontroller.
För att använda tjänsten behöver du ett konto i Skebos miljö.