TogetherwecareScreenshots

Description

Congres Vlaamse Ziekenhuizen togetherwecare door Zorgnet Vlaanderen

Vlaamse ziekenhuizen: Quo vadis? Dat is de hamvraag die Zorgnet Vlaanderen wil beantwoorden op het tweedaags congres van en voor de Vlaamse ziekenhuizen. Wat willen en kunnen de ziekenhuizen betekenen voor de patiënt van morgen? Alle zorgactoren zijn het stilaan met elkaar eens: chronische zorg vormt een van de belangrijkste uitdagingen van onze gezondheidszorg. Om hierop een antwoord te bieden zullen we de zorg fundamenteel moeten hervormen. Bovendien zijn de middelen en mensen schaars. Willen we de goede elementen van het systeem behouden, dan moeten we het herdenken.

De kernboodschap is duidelijk: de zorg van de toekomst vertrekt vanuit de patiënt en zijn noden, en werkt binnen de budgettaire mogelijkheden. Niet omgekeerd! Zorgverleners werken samen in multidisciplinaire teams in de ziekenhuizen, ziekenhuizen werken op hun beurt onderling samen én ze slaan de handen in elkaar met andere zorgactoren. De ziekenhuizen vormen met andere woorden een schakel in een keten van zorg. ICT kan die verschillende niveaus van samenwerking faciliteren. Daarnaast moet een nieuw model van financiering het geheel ondersteunen.