Verlofdagen.nlScreenshots

Description

U heeft een account binnen Verlofdagen.nl nodig op gebruik te kunnen maken van deze app.

Verlofdagen is een app voor het indienen van verlofverzoeken en het monitoren van ingediende verlofverzoeken. Ook kan met de app verzuim worden gemeld bij de werkgever mits de werkgever daar toestemming voor geeft.

De meest gangbare functionaliteiten binnen Verlofdagen.nl direct benaderbaar vanaf uw mobiele telefoon

Werknemers

- Overzicht van de gekregen, verbruikte en nog beschikbare budgetten
- Overzicht van lopende verlofverzoeken als ook de reeds afgehandelde verzoeken
- Heel eenvoudig, waar je ook bent, direct via de telefoon verlof aanvragen

Managers

- Managers hebben een duidelijk en overzichtelijk beeld van alle openstaande verlofverzoeken en kunnen deze direct via de telefoon afhandelen.

Voor meer informatie: http://www.verlofdagen.nl

Tags: app , verlofdagen

Users review

from 15 reviews

"Good"

6.6