100 (İslami) MakamScreenshots

Description

Selam üzerimize olsun. Yüz makam uygulaması, İslam ile şereflenen kişinin içinde bulunduğu derecede İslami makamlar ile ilişkisinin nasıl olması gerektiğini gösterir. Bu açıdan -genel değil- özel kıble vaziyeti görür.

Hadisle sabit olduğu üzere İslam temelde üç seviyede yaşanır: İslam, İman, İhsan. Bunlar içinde iman, Allah'ın kulunun kalbine attığı bir nurdur. Bu nur sonucunda kişi kendini İslam ile yükümlü hisseder ve mazeret getirmeyi bırakarak Hakk'a yönelir. Burası şeriat dairesinde Hakk'a yolculuğun başlangıcıdır ve uygulamamızda ilk seviyeyle ifade edilmiştir.

Kalbin Allah'ı zikir ile diriltilmesi ve Kuran ve sünnet üzere yaşanması bu yolun olmazsa olmazıdır. Kişinin derece atlaması ise ancak Allah'ın lütfu iledir ve nefs tezkiyesi, kalp tasfiyesi ve ruh tecliyesine bağlı olarak Allah'ın izniyle mümkün olur. Allah'ı düzenli olarak zikretmeyen kişi ise en fazla başlangıçlar seviyesinde olabilir. Kısaca açıklamak gerekirse; Başlangıçlar, imanın başlangıcı ve iyice yerleşmesini; Kapılar, Allah yolunda çaba sarfedilmesini; Davranışlar, Hakk'ı tercih ve Hakk'ın vekil edinilmesini; Ahlak, düşünce, hâl ve davranışta Hakk'a uymayı; Asıllar ise kalbin Allah dışındaki her şeyden boşaltılmasını ve himmetin yalnız Hakk'a yönlendirilmesini temsil eder. Allah en doğrusunu bilir.

Bu uygulama Abdullah Ensari Herevi ve Abdurrezzak Kaşani hazretlerinin eserlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Allah kendilerinden razı olsun ve kendilerine hayırlı mükafatlar versin. Bazı terimler anlaşılmaz olabilir; uygulamayı kullanırken arapça/osmanlıca sözlük kullanmanız önerilir.

kw: tasavvuf, sufi, sufizm, mistisizm

Users review

from 92 reviews

"Awesome"

9.2