3000 từ tiếng Anh thông dụngScreenshots

Description

Theo đại học Oxford, chỉ cần 3000 từ là đủ cho một người nói tiếng Anh bản xứ giao tiếp trong suốt cuộc đời. Giỏi tiếng Anh dễ hơn bạn nghĩ. Chỉ mất vài giây để download 3000 từ.

Tags: 3000 tu tieng anh thong dung audio , 3000 tu tieng anh thong dung , video 3000 tu tieng anh thong dung , 3000 thong dung audio , 3000 tu tieng anh thong dung cho , audio 3000 tu tieng anh thong dung , down 3000 tu tieng anh thong dung , tiếng anh thông dụng , chi can 3000 tu la du

Users review

from 224 reviews

"Awesome"

9.2