กูฏวาณิชคำโคลงScreenshots

Description

กูฏวาณิชคำโคลง
ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้แต่ง: ชิต บุรทัต
บทประพันธ์
๏ แถลงเลศนิเทศพร้อง เพรงนิทาน
ชาดกโดยดำนาน เนติ์นี้
เปนศุภคติสาส์น เชิญสดับ
ปรุงสติปัญญาชี้ เชิดข้อคุณไข
๏ สมัยกาลอดีตท้าว พรหมทัตต์
ครองพระราชสมบัติ ผ่านหล้า
พาราณสีรัฏฐ์ นคเรศ ใหญ่แฮ
ปกเกษปวงไพร่ฟ้า เฟื่องแคว้นแดนดิน
๏ ชินพงศ์สรรเพ็ชญ์สร้อย โพธิสัตว์
ปางพระองค์อุปบัติ บุตร์ผู้
อ่านต่อ...

Tags: โคลงa

Users review

from 1 reviews

"Awesome"

10