FREE DOWNLOAD

הלכות לשון הרע – שמירת הלשון

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  שמירת הלשון הינו ספר שנכתב על ידי רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ("החפץ חיים").
  ספר "שמירת הלשון" עוסק בדברי מוסר, ודן בדרכי התמודדות עם הקושי להתגבר על דיבור לשון הרע.
  שם הספר לקוח מהפסוק במשלי "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו".

  האפליקציה כוללת את כל ספר החפץ חיים – הלכות לשון הרע כולל הבאר מים חיים וכולל נספחים נוספים.
  וכמובן גם הלכה יומית בהלכות שמירת הלשון עם אפשרות לתזכורת.
  כן תמצאו באפליקציה את אופצית "המיקום האחרון שלי" וסימניות השומרות על המיקום המדויק בו למדת ומאפשרים לימוד רציף ללא תקלות.

  בנוסף להלכות לשון הרע ורכילות (ספר החפץ חיים) תמצאו באפלקציה גם את שני חלקי הספר הנוספים:
  חלק ראשון - חלק זה מכיל הקדמה, 3 שערים (הזכירה, התבונה והתורה) וחתימת הספר.
  חלק שני - חלק זה מכיל שבעה פרקים, ומוזכרות בו כל פרשות התורה שיש להן קשר כלשהו לדיבורים אסורים. גם לחלק זה יש בסופו חתימת הספר.

  האפליקציה כוללת מצב לילה שמאפשר לימוד נעים בתנאי חושך.

  תגיות:
  חפץ חיים, שמירת לשון, שמירת הלשון, לשון הרע, בעל המשנה ברורה, תורה, הלכה, מוסר, מצוות, חומש, החינוך, ספרי קודש, קודש, ספרים, ספר, יהדות, משנה, החפץ חיים
  Meta Tags: hafetz haim, shmirat halason, loshon hara, Torah, halacha, shulhan aruh, humash, chumash, hachinuch, hahinuh, kodesh, sifrei kodesh, books, book, judaism,kitzur, kitsur, mishna, chafetz chaim

  Users review

  from 2.874 reviews

  "Awesome"

  9.6