FREE DOWNLOAD

Anh em sai roi

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Truyện: Anh em sai rồi
  Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
  Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.
  Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
  Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.
  Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?
  Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.
  Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao?
  Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.
  Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?
  Tô Tiểu Lai: Ách… Anh, em sai rồi.
  Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
  Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi …

  Users review

  from 42 reviews

  "Awesome"

  9.2