Anh em sai roiScreenshots

Description

Truyện: Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.
Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.
Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?
Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.
Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao?
Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.
Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?
Tô Tiểu Lai: Ách… Anh, em sai rồi.
Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi …

Tags: anh em sai roi , truyen anh em sai roi full , truyen anh em sai roi , anh em sai roi full , anh,em sai roi , angdasairoi , radio truyen anh em sai roi , truyện anh em sai rồi full , anh em sai rồi full

Users review

from 42 reviews

"Awesome"

9.2