Belajar HijaiyahScreenshots

Description

Belajar Hijaiyah adalah Aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah para pengguna dalam menghafal huruf2 Hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran, aplikasi ini disertai dengan suara sehingga pengguna tidak hanya membaca saja tapi juga sekaligus mendengarkan lafalnya.

Created by:
JENI Asian Research Centre
SEAMEO-SEAMOLEC

Tags: belajar , hijaiyah , suara hijaiyah , belajar hijaiyah , gambar hijaiyah , games hijaiyah , belajarhijaiyah , huruf hijaiyah , hijaiyah flash card

Users review

from 372 reviews

"Great"

8.8