Bibliotekar i knjigaScreenshots

Description

“Bibliotekar I Knjiga” tematizuje veliku temu književnosti: knjigu, sa svim njenim značenjima, prvenstveno u narodu, a potom I u svijetu bibliotekarstva… Knjiga u ovim pričama najčešće je samo pomoćno sredstvo, povod ili tek usputni motiv uz koji ide osnovna priča o čovjeku I njegovoj sudbini, zapisao je Ranko Risojević, a Živko Malešević dodaje: Knjiga je tematski koherentna, strukturno I kompozicijski briljantno složena, aktivirala je, za današnje vreme, izuzetno savremenu tematiku: pisac – delo – čitalac.
Knjiga sadrži devet dužih i kraćih pripovedaka.

Tags: bibliotekar i knjiga , ranko risojevic