Complete Dialogues of PlatoScreenshots

Description

Table of Contents

Early dialogues:
Apology
Crito
Charmides
Laches, or; Courage
Lesser Hippias
Lysis, or; Friendship
Euthyphro
Menexenus
Ion
Gorgias
Protagoras
Meno

Middle dialogues:
Euthydemus
Cratylus
Phaedo
Phaedrus
Symposium
The Republic
Theaetetus
Parmenides

Late:
Sophist
Statesman
Philebus
Timaeus
Critias
Laws

Tags: complete the dialogues , completing dialogues in past , platon