Con gái của biển cả (hấp dẫn)

Con gái của biển cả (hấp dẫn)

FREE

(3 stars)

(1)


Download for Android

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
Con gái của biển cả

Tác giả: Bái Tang

Dịch: Losedow

Nguồn: tangthuvien.com

Mỗi khi nhắc tới cái tên này đám hải tộc luôn dùng một loại ngữ khí vừa khiếp sợ lại vừa khinh bỉ, mặc dù chúng có thể chỉ là lũ cá tôm với bộ não không lớn hơn hạt đậu bao nhiêu.

"Mày nói là Ursula?!!!"

"Đúng, thật là đáng sợ!!!"

Đương nhiên còn có tiếng hét.

"A!!!!"

This application is brought to you totally free with the help of search monetization. I have opted to use this to be able to keep creating more free apps for you. Please note that with this app you will receive a few search points on your device, all are easily deleted or replaced. Thank you for your understanding.

Screenshots Con gái của biển cả (hấp dẫn)
View bigger - Con gái của biển cả (hấp dẫn) for Android screenshot
View bigger - Con gái của biển cả (hấp dẫn) for Android screenshot
Comments and ratings for Con gái của biển cả (hấp dẫn)

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!