Dek Reader beta (Thai)Screenshots

Description

This Application is Dek-D Browser for help user to browse dek-d writer.
โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถเปิดเวปเด็กดีเพื่ออ่าน นิยาย ได้ง่ายขึ้น โดยการเปิด Browser เท่านั้น

สามารถเลือก Mode เปิด Browser ปกติ หรือว่า เลือกแบบ Reader Mode ได้ เพื่ออำนาจความสะดวกในการอ่านบนมือถือ

หากว่าทางผู้เขียนนิยาย หรือ เจ้าของเวปเด็กดี ยกเลิกการให้บริการนิยาย เรื่องนั้นๆ โปรแกรมก็จะไม่สามารถเปิดได้

โปรแกรมของเราไม่ได้ทำการเก็บ เนื้อหาของนิยายไว้ เพียงแต่รวบรวมลิ้งไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้อ่านเท่านั้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้หยุดการให้บริการนิยาย โปรแกรมจะไม่สามารถเปิดเนื้อหานั้นๆได้

เจตนาของเรา เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกผู้อ่าน เพื่อให้สามารถอ่านนิยายจากเวปเด็กดีจากมือถือได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการละเมิดลิขสิทธ์นินาย และ เนื้อหาของเวปเด็กดี

หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเรายินดียกเลิกการให้บริการ

หรือทางเจ้าของเนื้อหาต้องการให้เราเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร เรายินดีช่วยเหลือ

ขอบคุณ

TV Thailand, Thailand TV

Tags: เปิด tv thailand ไม่มีให้เลือก browse , png 48*48 , reader , txt reader ดีดี , txt reader ดี , dekd , อาเบต้า ไทย , www.อาเบต้า.com , dek d

Users review

from 205 reviews

"Good"

6.6