Dictionary English Vietnamese



Screenshots

Description

With nearly 400,000 English - Vietnamese words and over 40.000 Vietnamese - English words, this is the most sufficient free English - Vietnamese, Vietnamese - English online dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.

Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).

If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.com

Note: Click button Menu (3 white dost in top right of screen) on device then see the menu show on the bottom of screen and select English -> Vietnamese or Vietnamese -> English to change dictionary (Default is English -> Vietnamese)
----------

Với gần 400.000 từ Anh Việt và trên 40.000 từ Việt Anh, đây là bộ từ điển Anh Việt, Việt Anh online miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.

Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra (History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.

Chú ý: Click nút Menu (3 chấm màu trắng góc trên bên phải màn hình) bạn sẽ thấy màn hình menu hiển thị góc dưới cảu màn hình, rồi lựa chọn Anh -> Việt or Việt -> Anh để đổi từ điển (Mặc định là Anh -> Việt)

Tags: english vietnamese dictionary , vietnamese bad words dictionary , nhudinhtao , englishvietnamese dictionary , dictionary englishvietnamese , english vietnamese medical dictionary , dictionary english thai ndt , vietnamese english dictionary , englishvietnameseenglish dictionary

Users review

from 160 reviews

"Great"

8.2

Users activity

Stephen

by Stephen

Downloaded

Vu

by Vu

Downloaded

Shahadat

by Shahadat

Downloaded

chandRANT

by chandRANT

Downloaded

SG

by SG

Downloaded

Cuc Ngo

by Cuc Ngo

Downloaded

Tuan

by Tuan

Downloaded

trebor

by trebor

Downloaded

quyvuong

by quyvuong

Downloaded