Dictionary English Vietnamese

Dictionary English Vietnamese

FREE

(4 stars)

(152)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
With nearly 400,000 English - Vietnamese words and over 40.000 Vietnamese - English words, this is the most sufficient free English - Vietnamese, Vietnamese - English online dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.

Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).

If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.com

Note: Click button Menu on device and select English -> Vietnamese or Vietnamese -> English to change dictionary (Default is English -> Vietnamese)
----------

Với gần 400.000 từ Anh Việt và trên 40.000 từ Việt Anh, đây là bộ từ điển Anh Việt, Việt Anh online miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.

Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra (History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.

Tags: english vietnamese dictionary, vietnamese bad words dictionary, nhudinhtao, englishvietnamese dictionary, dictionary englishvietnamese, english vietnamese medical dictionary, dictionary english thai ndt, vietnamese english dictionary, englishvietnameseenglish dictionary.

Recently changed in this version

- Fix bug
- Enhance performance
- Change to offline


Comments and ratings for Dictionary English Vietnamese

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!