DOC LANG QUANScreenshots

Description

Cao Dật Vân nhẹ vuốt gò má Lãnh Hà Phong, vuốt nhẹ đôi môi hắn rồi nói: “Hà Phong, ta cũng yêu ngươi, một khi đã như vậy, chúng ta không có lý do nào mà không thể ở cạnh nhau; ngươi muốn tức giận với ta cũng không sao, nhưng tình cảm của ta đối với ngươi là thật, tình cảm của ngươi đối với ta cũng không phải giả.”

Lãnh Hà Phong vẫn tiếp tục lặng thinh không nói gì, Cao Dật Vân giải huyệt đạo, ” Đi thôi, chúng ta đến đại sảnh, ngươi theo ta đến vấn an cô cô ta!

Users review

from 2 reviews

"Awesome"

10