eBibliyaScreenshots

Description

Bible in Cebuano
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness (Second Timothy 3:16)

Bibliya
Ang tibook nga Kasulatan gibugna sa Dios, ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarung (II Timoteo 3:16)

Tags: bible instruction in righteousness