English Vietnamese Dictionary

English Vietnamese Dictionary

100,000 - 500,000 downloads

Pros
 • Offline
 • Allows search by voice
Cons
 • If it was voiced-over to hear how words sound...
Add this app to your lists

Comments and ratings for English Vietnamese Dictionary

 • (70 stars)

  by Minh Tri on 12/03/2014

 • (70 stars)

  by Tiến Phước Liêu on 31/12/2013

  cũng ko tới nỗI

 • (70 stars)

  by Tiến Phước Liêu on 31/12/2013

  cũng ko tới nỗI

 • (70 stars)

  by nguyen nguyen on 26/12/2013

  Good

 • (70 stars)

  by Minh Phan on 15/12/2013

  Not good dic search on VN-EN

 • (70 stars)

  by Tai Phan on 01/12/2013

  Good dic vnese

 • (70 stars)

  by kien dinh on 03/10/2013

  Rất tốt cho những ai bắt đầu học anh văn.

 • (70 stars)

  by warm heart on 22/09/2013

  I really like this dictionary but after updating I can't open it. Pls help me !!

 • (70 stars)

  by Hoang Dang on 13/09/2013

  Down mãi k được

 • (70 stars)

  by yektahan aydin on 07/09/2013

  Very useful

 • (70 stars)

  by Dinh Minh Hai on 24/08/2013

  It is working smoothly at my first time. Great job!

 • (70 stars)

  by Nani Cường on 15/08/2013

  Ứng dụng nhìn chung hay nhưng âm thanh phần 2500 câu còn hơi nhỏ, khó nghe. Phần VOA không load được âm thanh và báo lỗi.

 • (70 stars)

  by Nani Cường on 15/08/2013

  Ứng dụng nhìn chung hay nhưng âm thanh phần 2500 câu còn hơi nhỏ, khó nghe. Phần VOA không load được âm thanh và báo lỗi.

 • (70 stars)

  by Hong Thai Pham on 11/08/2013

  Phần tra chéo rất hay nhưng có một số từ đơn giản lại không có như decrease, decree..cần thêm từ.Phần Việt Anh rất khó tìm từ theo đúng ý.

 • (70 stars)

  by BU PONT on 06/08/2013

  Cannot download database after installation