Giang ho xao khachScreenshots

Description

Truyện: Giang hồ xảo khách
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Kiếm hiệp
Hàm Đan trấn trong con mưa chiều tầm tã. Trong tiết trời đó, Hàm

Đan như thể khoác một chiếc áo buồn tênh, vắng ngắt. Bầu trời kia

trùng với một con người danh chấn khắp võ lâm Trung Nguyên đang nằm trên chiếc tràng kỷ “Lâm tử”, đó là Võ Lâm Minh Chủ Trương Kiệt.

Đứng chung quanh Trương Kiệt là ba người vận trường y. Họ đều là những đại hiệp thành danh trên chốn võ lâm giang hồ mới được đứng hầu vị minh chủ trong thời khắc ly chung này.

Trương Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ như thể ngắm những sợi tơ trời xối xả

trút xuống. Lão nhẩm nói:

‐ Tất cả đều có sự sắp đặt của tạo hóa. Không ai có thể sống mãi được. Ta cảm thấy mình không hổ thẹn vơi những ngày mình đã sống.

Nụ cười gượng hiện lên hai cánh môi khô nứt của Trương Kiệt. Buông một tiếng thở dài, Trương Kiệt nói tiếp:

‐ Ai cũng phải ra đi cả. Chẳng ai sống mãi với cõi đời này...

Lão nhìn lướt qua ba người đứng vây quanh mình, từ tốn nói:

ta.

‐ Quan Chí Hải... Thượng Kỳ... Âu Đình Luân... Ba người hãy đưa tay cho

Ba người cùng đưa tay cho Trương Kiệt. Hai mắt Trương Kiệt từ tử nhắm

lại rồi đặt tay ba người chồng lên nhau.

Vị Võ Lâm Minh Chủ từ tốn nói:

‐ Khi bổn minh chủ đi rồi, ta muốn ba người cùng gánh vác trọng trách võ

lâm. Võ lâm một ngày không có minh chủ thì nhất định sẽ có can qua. Đây đã

là cái lệ truyền kiếp của võ lâm, ta mong ba người cùng chung hiệp lực để lo cho võ lâm. Có như vậy, ta mới yên tâm.

Tags: giang ho xao