Hạt giống tâm hồn - 4

Hạt giống tâm hồn - 4

FREE

(5 stars)

(16)


Download for Android

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Hạt giống tâm hồn - 4 for Android screenshot
View bigger - Hạt giống tâm hồn - 4 for Android screenshot
View bigger - Hạt giống tâm hồn - 4 for Android screenshot
Hạt giống tâm hồn – Từ những điều bình dị
Những điều bình dị đó đến từ đâu, mới tự nhiên xuất hiện hay chúng ta phải cố công để đi tìm ra nó? Không! Những điều bình dị đó luôn có sẵn từ muôn đời của cuộc sống này, có từ ngay trong chính tâm hồn chúng ta và xung quanh cuộc sống chúng ta. Có điều có lúc do chúng ta đã vô tình không nhận ra mà thôi. Và mọi việc chấm dứt hay khởi đầu cũng do chính cách nhìn của chúng ta tạo ra.
(hat giong tam hon - tu nhung dieu binh di)

Tags: hạt giống tâm hồn, bình dị, cuộc sống bình dị.

Comments and ratings for Hạt giống tâm hồn - 4

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!