FREE DOWNLOAD

Identiteettihippa

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Identiteettihipan idea pohjautuu paljolti vuoden Apps for Democracy 2009 -kilpailutyöhöni "Kuinka määrittelisit punaisen", jossa maailmassa esiintyviä esineitä, olioita ja ilmiöitä identifioitiin subjekti--predikaatti -parien avulla ja joita sitten voitiin hakea täten määriteltyjen identiteettien avulla erilaisin täydentävin hakuehdoin (esim. etäisyys). Tätä prototyyppistä sovellusta varten ideaa on jalostettu edelleen ja tehty lisää analyysiä siitä, kuinka idea käytännössä voisi toimia ja kuinka sen voisi valjastaa sekä yritystoimintaa, että kuluttajaa palvelevaan käyttöön.

  Subjekti--predikaatti -pareja voisi sinänsä olla vaikka kuinka monta, mikä osaltaan varmistaisi, että asiat erottuisivat toisistaan määritelmiensä osalta, mutta käytännössä niitä ei saisi olla enempää kuin sen verran, mitä on mielekäs silmäillä nopeasti. Lisäksi, vaikka yleisön joukkoistamisesta on paljon hyviä kokemuksia muissa yhteyksissä, on esim. verkon kirjanmerkkipalvelujen osalta saatu paljon viitteitä siitä, että tässä tapauksessa yleisöä ei pitäisi päästää päättämään subjekti--predikaatti -pareista, vaan se pitäisi jättää sellaisten ihmisten tehtäväksi, jotka ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn aihealueeseen (heillä on oman alansa terminologia paremmin hallinnassa). Juuri tämä asia on se, mikä tässä liittyy avoimeen dataan: tietyt julkiset johonkin asiaan erikoistuneet tahot esittäisivät omaan asiantuntijapohjaiseen harkintaansa ja analyysiin perustuen ehdotuksensa subjekteiksi ja predikaateiksi, joita voitaisiin käyttää identifioimaan jotain tiettyä sellaista, johon heidän kompetenssinsa ulottuu.

  Idean hahmottamisen tueksi on luotu prototyyppinen mobiilisovellus, joka sisältää joukon valikoituja paikkoja Iso-Britanniasta, joihin on liitetty satunnainen määrä "mukanakuljetettavia esineitä", joille on määritetty identiteetti asettamalla niille kaikille kuusi subjekti--predikaatti -paria. Iso-Britannia tuli valituksi siksi, että sovelluksen hakutoiminnoissa on tarkoitus hyödyntää rajautuvuutta johonkin alueeseen (eng. domains) ja Iso-Britannia tarjoaa tässä mielessä hivenen lisää mielenkiintoista haastetta verrattuna tavanomaisiin lääneihin, kuntiin ja maakuntiin, joita Suomessa on käytössä.

  Esille ja kokeiltavaksi asetettu prototyyppinen sovellus tarjoaa vain vihjeitä siitä, minkälaiseksi lopullinen järjestelmä voisi muodostua. Tähän liittyen on lisätietoa osoitteessa: http://www.scribd.com/doc/103007562/Identiteettihippa

  Linkki dokumenttiin, jossa kuvaillaan idean varhaisempaa versiota:
  http://www.slideshare.net/persilj/miten-mrittelisit-punaisen-v105

  Ohjeita prototyyppisovelluksen käyttöön sovelluksen Tietoa sovelluksesta -osiossa.