KINH ÐỊA TẠNG

KINH ÐỊA TẠNG

FREE

(5 stars)

(47)


Download for Android

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - KINH ÐỊA TẠNG for Android screenshot
View bigger - KINH ÐỊA TẠNG for Android screenshot
View bigger - KINH ÐỊA TẠNG for Android screenshot
View bigger - KINH ÐỊA TẠNG for Android screenshot
Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử.Có khi Địa Tạng cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa.Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt) trên trán, một trong ba mươi hai tướng tốt của một vị Phật. Địa Tạng hay cầm Như ý châu và Tích trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo (sáu đường tái sinh).

Comments and ratings for KINH ÐỊA TẠNG

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!