FREE DOWNLOAD

Lục mạch thần kiếm

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Lục mạch thần kiếm là 1 trong 2 tuyệt kỹ của nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm.

  Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần kiếm thì chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi về già tu hành tại chùa này).

  (Luc mach than kiem)

  Tags: nhat duong chi , truyen audio luc mach than kiem , tải audio truyện lục mạch thần kiếm , lucmachthankiem , luc mach than kiem audio , luc mach than kiem , class luc mach than kiem , audiotruyenlucmach , audio mach than kiem

  Users review

  from 6 reviews

  "Great"

  8.4