Ma Thú Lãnh Chúa - FullScreenshots

Description

Vô ý tìm được một cái vu tháp từ cổ mộ vạn năm tại Miêu Cương, Dương Lăng xuyên qua không gian đến một thế giới khác. Kẻ khác chỉ có thể gọi về một hai ma thú, nhưng Dương Lăng bằng vào Vu thuật mạnh mẽ lại có khả năng thuần hóa hàng vạn ma thú tạo thành cả ma thú quân đoàn...

từ khóa: tiên hiệp, tien hiep, kiem hiep, ma thu lanh chua, mathulanhchua

Users review

from 6 reviews

"Awesome"

10