Mái ngố, mái xèo, mái tè leScreenshots

Description

************ MÁI NGỐ, MÁI XÈO, MÁI TÈ LE*******************
Bộ truyện hay đang sốt trên VNSharing với hơn 50 ngàn người đọc trong thời gian ngắn đã trở thành top của book. Đây là một câu chuyện hay không thể bỏ qua.
---------------------------------------------------------
"Không phải chỉ có một hai đứa lo, mà hình như cả lớp nín thở theo nhịp đếm của con Quỳnh, người dòm ra hành lang rõ nhất. Khi nó đếm tới mười một thì tự dưng có cái bóng nào đó từ hành lang bên này chạy xẹt vô. Cả thế giới cùng ‘Ồ...’ ‘Ước gì mình được như anh ấy.’ Thằng nhỏ thở hổn hển, quẹt mồ hôi còn không kịp, nó nhìn xung quanh, tính la nhưng còn kịp suy nghĩ lại. Cũng như thằng trước, lớp gì mà toàn chị em không! Trong lòng nó nửa mừng nữa lo, mừng vì từ khi xa con Yến đến nay chưa có dịp chơi đứa nào nửa cả, giờ thì cả lớp này có đến 30 con, kiểu gì cũng có vài ba con chết với hắn, lo vì một mình nó có đủ sức để chơi 30 con này không....."

Tags: mai ngo xeo khong ngoi , mai ngo xeo , mai xeo , ngo xeo , mai ngo , mai ngo xeo co ngoi , gai đẹp còn trinh , mai ngo de qua mai ngo xeo , mai ngo xxeo