Mật mã Davinci

Mật mã Davinci

FREE

(5 stars)

(17)


Download for Android

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
Tác phẩm: Mật mã Davinci
Tác giả: Sưu tầm

Sau đây là phần giới thiệu về "Mật mã Davinci" :
Tu viện Sion một hội kín ở châu Âu được thành lập năm 1099. Năm 1975, Thư viện Quốc gia Pháp ở Paris phát hiện thấy những văn bản trên giấy da, được gọi là Les Dossiers Secrects (Hồ sơ bí mật) xác nhận một số thành viên của Tu viện Sion, trong đó có Ngài Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo và Leonardo da Vinci.
Nếu các bạn thấy "Mật mã Davinci" là tác phẩm hay, xin vui lòng giới thiệu "Mật mã Davinci" cho mọi người cùng biết. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

Screenshots Mật mã Davinci
View bigger - Mật mã Davinci for Android screenshot
View bigger - Mật mã Davinci for Android screenshot
Comments and ratings for Mật mã Davinci

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!