NDK Excel 2007Screenshots

Description

Priručnik Naučite da koristite Excel 2007 je namenjen svim korisnicima računara, koji žele da nauče koristiti program Excel 2007. Na 108 stranica, pomoću 339 slika u boji, objašnjene su najčešće korišćene funkcije. Način izlaganja je prilagođen za sve uzraste i nivoe znanja. Ovaj priručnik je 20. po redu u seriji Naučite da koristite.

Tags: saobracajni znakovi u excelu i wordu , view u excel in 2007 , naucite da koristite excel , priručnik za grafički program excel 2007 slike , saobracajni znakovi u excel i word , prirucnik kako nauciti excel 2007 , saobracajni znakovi excel i word , saobracajni znakovi slike u excelu , fotografije kir janja

Users review

from 1 reviews

"Awesome"

10